Här är orden som försvinner

Vill du adoptera ett ord som är på väg att försvinna? Tusentals ord gallras ut i varje upplaga av Svenska Akademiens ordlista. Enda sättet att rädda de hotade orden är att använda dem.

Text: Anders Svensson

Intresset för nya ord i svenskan är stort. Det visar sig inte minst genom Språktidningens och Språkrådets årliga nyordslista (ett ord som för övrigt inte finns i Svenska Akademiens ordlista, SAOL). Men lika ofta som jag får frågor om nykomlingar i svenskan möter jag personer som undrar vilka ord som är på väg bort. Den frågan är betydligt svårare att besvara än att redogöra för vilka nykomlingar som knackar på dörren.

En förklaring till detta är att processen för ord som försvinner ofta är mycket utdragen. Det kan ta århundraden för ett ord att göra resan från sällsynt till insomnat. Inte heller finns det någon given utvecklingskurva för ett borttynande ord. Även ett ord som har fallit ur bruk kan få nytt liv. Så var det till exempel med ordet skyr.

Tillverkningen av skyr – en yoghurtliknande mjölkprodukt – upphörde i Sverige kanske så tidigt som under vikingatiden. Men i gotländskan används skyr sedan lång tid tillbaka i betydelsen ’syrad mjölk, filbunke’. Också på Island har traditionen att göra skyr hållits levande. När isländsk skyr började säljas i Sverige för några år sedan fick ordet en oväntad renässans. Efter att ha legat i dvala i århundraden är ordet plötsligt ganska vanligt. Sett till spridningen i dag bör skyr ha en god chans att komma med i nästa upplaga av SAOL.

Därför går det heller aldrig att med hundraprocentig säkerhet utfärda några dödsattester för ord. De kan försvinna ur bruk för att dyka upp igen. Att bläddra i gamla ordböcker kan jämföras med sagan om Törnrosa, prinsessan som på grund av en förbannelse döms till evig sömn. Så småningom kommer ju prinsen som väcker henne med en kyss. Men de insomnade orden vet aldrig om det dyker upp någon prins som ger dem nytt liv genom att ta dem på sina läppar.

För att undersöka vilka ord som verkligen är hotade har jag använt mig av den senaste upplagan av SAOL, som kom ut 2015. Jag har identifierat 1 001 ord som i skrift bara har använts sporadiskt, eller inte alls, sedan dess. Om en ny ordlista skulle tas fram nu skulle dessa ord troligen befinna sig i riskzonen för att strykas. Det är dock i dag oklart när nästa upplaga kommer.

Det är viktigt att komma ihåg att redaktionen för SAOL inte utfärdar några födelse- eller dödsattester för några ord. Inte heller bestämmer redaktionen vilka ord som ”existerar” eller är ”godkända för användning”. Även om det finns tydliga kriterier för arbetet så är det i slutändan ett begränsat urval.

Men urvalet ger ändå en bild av hur svenskans ordförråd ser ut. Eftersom talspråk är oerhört mödosamt att kartlägga, utgår redaktionen – precis som min egen undersökning – i första hand från det skriftspråk som kan kartläggas med hjälp av sökmotorer och databaser. Ord kan alltså vara osynliga i vårt material trots att de används flitigt i vissa kretsar.

Ord som blir tillräckligt vanliga brukar tas med i SAOL. Och ord som faller ur bruk gallras inför varje ny upplaga.

– Vi på redaktionen säger ibland att ord ofta kommer in i ordlistan en upplaga för sent och stannar minst två upplagor för länge, berättar Louise Holmer, en av redaktörerna för SAOL.

Digitaliseringen har förenklat och förbättrat ordboksarbetet. Den har gjort det lättare att hålla koll på ord som är på väg in och på väg ut ur svenskan.

Ändå finns det gott om ord i SAOL som inte har varit i bruk på årtionden. Även om ordlistan har blivit bättre på att följa utvecklingen, så fungerar den till viss del lite som en konservburk full av ord som har passerat bäst före-datum. Att det kan finnas en viss eftersläpning i anpassningen till det aktuella språkbruket är något som redaktionen är medveten om.

– Det är inget självändamål att ha kvar ord som har fallit ur bruk, säger Louise Holmer.

I förordet till 2015 års upplaga av SAOL skriver Peter Englund, som då var Svenska Akademiens ständige sekreterare, om principerna för urvalet: ”Något förenklat kan man säga att när ord kommer i bruk i tillräcklig omfattning kommer de in i ordlistan, när de faller ur bruk faller de ut ur ordlistan.”

Urvalet baseras alltså på frekvens. I inledningen skriver redaktionen att det är ”ett kriterium på SAOL-ord att de kan förekomma i allmänspråket”. Ord kan vara etablerade i fackspråket utan att för den skull vara särskilt synliga i allmänspråket – den svenska som finns i bland annat medietexter och myndighetsinformation.

I min undersökning har jag jämfört urvalet i SAOL med språkbruket i massmedier och andra texter, som bloggar, myndighetstexter och inlägg i sociala medier, för att identifiera de ord som är på väg att försvinna ur allmänspråket.

Det är inte bara frekvensen och synen på vad som är allmänspråk som styr. Ord som kan uppfattas som stötande eller nedsättande har svårare att ta sig in i SAOL. Verb som fucka (upp), bitcha och heila, ’utföra Hitlerhälsning’, finns till exempel inte med i ordlistan. Det ödet delar de med substantiv som just Hitlerhälsning, rövhatt och kulturmarxist. Om frekvens hade varit det enda kriteriet borde de ha funnits med.

Däremot är ordlistan full av språkvetenskapliga termer som inte förekommer i allmänspråket. Enstavighetsaccent, juristlingvist, nyisländska och papuaspråk är bara några exempel på förkärleken för att ta med språkvetenskaplig terminologi. Inget annat fackspråkligt område som är så sällsynt i allmänspråket tycks vara lika väl representerat i SAOL.

Språkvetenskapliga termer verkar ha något av en outtalad gräddfil in i ordlistan. Andra typer av ord har en uttalad gräddfil. Det gäller bland annat dialektord som har stor spridning i ett visst geografiskt område. Där märks till exempel finlandssvenskans abiturientklass, öländskans fåk, gotländskans rabbis och härjedalskans multebär.

Min undersökning visar att dessa ord i språkbruket har en stark regional förankring – men de används sällan eller aldrig utanför dessa områden. Urvalet av dialektord förefaller således synnerligen träffsäkert. Tanken bakom dialektorden i SAOL är att visa något av den språkliga bredd som finns i dialekterna. Den principen öppnar en dörr för ord som annars hade riskerat att strykas.

Det finns alltså gott om ord i SAOL som knappast kan sägas leva upp till kravet på frekvens. Illiberalitet, nigarvals, nunatakflora och åberopbar är bara några av de ord som redan inför 2015 års upplaga var så sällsynta att de borde ha strukits. Användningen har inte ökat sedan dess.

I riskzonen befinner sig även nyare ord som mobilroman, nyfriskjobb, prokotta, wikiläcka, finanssmälta och kalsongbadare. Utan ett uppsving överlever de kanske inte till nästa upplaga. Andra ord kan vara på väg att falla ur bruk för att tidsandan har förändrats, som pigtjusare, rulta, ackompanjatris och ungflicksaktig. Flajer, den försvenskade stavningen av flyer, har använts en gång i medierna det senaste årtiondet och är troligen på väg ut. Tejst har sedan länge flugits förbi av synonymen tobisgrissla. Och aubergine är i pressen ungefär tusen gånger vanligare än synonymen äggört.

Den som vill rädda kvar dessa ord i nästa upplaga bör därför se till att använda dem. Det är ord som annars ser ut att försvinna ur allmänspråket.

För tio år sedan uppmanade Dagens Nyheter läsarna att adoptera ord. Redaktören Lotta Olssons mejlkorg svämmade över av adoptanter – ett ord på gränsen till att vara hotat – som skickade in sina favoriter. Många av dem motiverade också sina förslag.

– Jag har aldrig fått så mycket mejl i hela mitt liv, berättar Lotta Olsson.

Gemensamt för många av de drygt tusen orden var att de hade börjat kännas en smula gammaldags. Där fanns luguber, hugsvala, ämabel, kuttersmycke, goddagspilt och betuttad. Många ord adopterades också för att de uppfattades som vackra eller naturromantiska. Där märktes bland annat morgongåva, smultronstrå, dagsmeja och menföre.

Den som adopterade ett ord lovade att använda det i samtal minst tio gånger på ett år. Lotta Olsson själv valde emellertid. Emellertid bröt hon löftet.

– Det gjorde inte så mycket. Det viktigaste med kampanjen var känslan av att vi har ett oerhört rikt språk. Vi har många ord som befinner sig precis under ytan för vårt medvetande. De orden är viktiga eftersom de är en del av vår historia, säger hon.

Om kampanjen hade någon varaktig inverkan på språkbruket är svårt att säga. Adopterade ord som abstrus, överantvarda, canossavandring, dagvill, redobogen och domvärjo är ungefär lika sällsynta då som nu.

Med några få undantag var det inte direkt hotade ord som adopterades. Många av de läsare som ville göra en insats för sitt favoritord hade en känsla av att det stod inför risken att glömmas bort. Så var det inte riktigt. Enkannerligen, droska, hedersknyffel, förströelse och kretin var visserligen inga modeord 2009 – och är det inte i dag heller. Men de kan knappast beskrivas som döende. De används fortfarande i viss utsträckning och inget talar för att de skulle försvinna i nästa utgallring i SAOL.

Tio år efter Dagens Nyheters kampanj väljer Lotta Olsson att adoptera ideligen. Ordet är långt ifrån utrotningshotat och finns inte med på min lista över ord i riskzonen – men kurvan över användningen pekar långsamt neråt.

– Det är lite undanskuffat i dag, tycker jag, och det är så vackert slingrigt i konstruktionen. Det finns så många fina synonymer till vardagsord, och vi använder i stället ideligen ord som jämt eller alltid.

I faktarutan finns listan över 1 001 ord som, enligt min undersökning, är på väg att försvinna ur bruk. Vill du adoptera något av dem? Följ instruktionerna på nedan och motivera gärna ditt val! Eller behöver du slå upp någon betydelse innan du väljer? Hela SAOL finns på www.svenska.se!

Adoptera ett ord! Vilket sällsynt ord tycker du ska användas oftare? Skicka in ditt ord med en motivering till adoptera@spraktidningen.se eller skriv till Språktidningen, Valhallavägen 117 F, 115 31 Stockholm.

Ordlista - hotade ord från A-Ö

1 001 hotade ord. Här är orden som håller på att försvinna.

A

abandon abbotsstift abbreviatur abderitisk abilitet abiturientklass abnormtillstånd abortförebyggande abradera abrasionsbrant abrasionsvittne absent absintgrön absolutbelopp absolvera absolvering accedera accentförskjutning accessionskatalog accessorisk accispliktig ackommodationsförmåga ackompanjatris ackuschör additament adiafora adjunktion adoratör adstringerande aducera aducering adversativ advocering advokatorisk afficiera afficiering affinera affinering affischör afrikanisera afrikanisering agglomerera aggravera agremang agnatisk akatalektisk akrostikon aleatorisk alektiker alektisk algologi alibikontroll allafrikansk allegat allegorisera allegorisering allegrosats allenahärskande allestädesnärvaro allmogeblå allmänbefinnande allmänradio allokution allongeperuk allrakäresta alltuppslukande allvetenhet allvishet alnsbred alnsdjup alnshög alnslång alpglöd alstringskraft altererad alvluckring amalgamera amaranterbal amasondrottning ambidextri ambiguitet ambiguös ambiofonisk ambrafärgad amfiteatralisk amoralitet amulettpåse amusant anakolutisk anakoret anakreontisk analogislut anapestisk anatomniplansch anblåsning anbringning anciennitetsprincip andebesvärjelse andrafiering anekdotflora anfangsbokstav anförtroende angläs angosturabark anisett ankdammsdebatt anknytningsfall anmärkare annalistisk anoljning anomal antedatering antediluviansk antibyråkratisk antichambrera antichambrering anticyklon antikonceptionell antikvatyp antropofag apologi apoplexi aposteriorisk appa applikatur arrivist assuradör asteni atrofiera attentator augur auktor autarki autokton avbitan aviarium aviatik

B

bajadär bajonettbalja balneologi baptisterium bardalek bekyttad bemänga beriktiga beskällare beskänkt betalskugga bettla bevågen bienn biltog bispringa bissera blaggarn blamant bloggbävning bloppa bofällig bonmot bornera bornyr brisad brisans brissling bräma brödsbrytelse bukolisk buskagitation buskpropaganda båld bälgvante bänsling

C

cedera cernering cession cesur chagrinväska changemang charabang chargera chikanering chikanös

D

dagakarl decharge deducera deiktisk deliciös delikt demission demissionera denotera denudera diglossi dimensionalitet dimission dipsoman dirra disambiguera disjunktiv dispasch dityrambisk divination dominantackord domsbasun donlägig dotation drabantstat drul duenna durtreklang dymedelst dynvar dyrortstillägg dyschatell dädan därförutan döbattang döbelnsmedicin

E

ebenist efemerid effeminerad eggjärn eidetisk eja eklatant eklärera élan elektrolysera elidera ellande elokvens elyseisk emendera enklitisk enstavighetsaccent enständig eolsharpa epopé errata esomoftast esperantokongress etymologisera eudemonism eumenid evalvera excerpera exklamation expatriera explicera exspiration

F

faksimilerad faskikel faskin filister finanssmälta finering fioritur fisklir flajer flegma flåspatos fnassel fokaldistans fonotek forstlig fortunaspel forvagn fostbrödralag frasmakeri frändefolk fuldelning furnera furnissör fyka fåk fåvitskhet fögderiförvaltning förbätterlig fördärvbringande föresyn förfäas förpakta förstlingsfrukt förväntningssamhälle

G

galgfågel gallsprängd gangrän gelänk gendriva geneverkrus genstridig gensträvig gepäck gigantomani girandole glaciation glandulös glansdager glav gletscher glindra glisa glossarium gluphungrig glömskebringande grecism groningsgrund gudabeläte gåtåg götstål

H

habitué hallstämpling hallåkvinna haltlöshet halvenskild halvtaktsjobb hankig hasardera helbrägda helrim heterodox hibernera homilia honnett hugnesam hugsvala humid hundsfottera hurril hybble hydroplan hyperonym hypokorism hypokrisi hypostasera hypotisera

I

ideografisk idolatri illavulen illbattig illfundighet illfänas illiberalitet illparig illslughet illudera imitativ imperatorisk impertinens indignationslitteratur indisputabel informatorisk inhonnett inkommensurabel inkonstant inmänga insidiös insubordination insufficient interlokutör inventiös investiturstrid invidliggande isabellfärgad isobarkarta isomorfi

J

jakobskamp jaktbarhet jalu jalusiskrivbord janitsjarmusik jetbuller jolm jolmighet jordskyld judaisera julboksflod junonisk juraavlagring jurisprudens juristeri juristlingvist jutsk jämmerskri

K

kalsongbadare kalsongbombare kantabel karess kassabel kassunsjuka kaustik kaution kenotaf klimatneutralisera klitt koaffyr kofferdist kokäkta kollationera kommutativ kommutator kompars kondemnera kondemnering kondottiär kongruera konjektur konnässans konossement konsideration konsignation konsternation konterfeja kontrasignant krepera kriarättare krusta kräslig kuddbok kujonera kurialsvenska kvadrofoni kvestor kvickhuvud kvintilera kynisk kyrassiär kåkstrykning kälkborgerlighet kälta körsel köttklister

L

laber lafsig lakanslärft lakun landgille lansettformig lasciv lavoar lazzaron lealöshet legär lemmalytt letalitet libation litoral lornjett lues lunnkälke lusernmjöl lustförnimmelse lustvandra lustrum lynneskast lynnesutbrott lystringsord lågmjölkande lågnivåspråk lågsinnad långhalning långskranglig låtgåpolitik läggningssak länderfördelning lärdomshögfärd läroavtalsutbildning

M

machination madapolam madonnakult madrigalist magnesiumljus majeutik majolikafat makaronisk mallstropp malträtering mammalier mammonism mammonsdyrkan mammonstempel manbarhetsålder mandatärmakt manhålslucka maningsord mannagärning manschettproletariat marketeriarbete marodera mattsam medikus mellankomst memil menetekel menförestid merkantilisera misandri misandrisk missfirma misskänna mobilier mobilroman modesti mossgraffiti multebär mulvante munläsa mylta mystär möbelhund möpare mörja

N

nabob nagelfaring narri navigabel negligibel nek nereid niellera nielloteknik nigarvals nipa nipperask nipperskrin nippertippig nitrifikation nitälska nivellör njursauté nobilisera nonpareillestil norvagism novitiat numinös nunatakflora nuspråklig nutritiv nyfriskjobb nyingsstock nyisländska nådevedermäle

O

oavhändlig obstipation ockasionell oftalmoskop oförgriplig oförtydbar ogagn ogentil ogill ogulden ohågad ohägn ohägnad okontant optionell oratorisk orgiasm orogenes oskrymtad oskära ostborr ostentation ostjak ostrofisk osäll otadlighet ottomankudde otuktsbrott ovulation ovålig oädelhet oändlighetsmystik oändlighetsperspektiv

P

pacemakerbärare packisbälte pagodtak paktum palissadverk pallasch palmettbård palpering pangpangfilm panikera pankromatisk panslavistisk pantografering papeteri pappenheimare pappersparagraf papuaspråk parasollspröt parataktisk paravansvep parcellera parcellering parentator parentering parfaitmassa parlamentärflagg partialton participiell parveny pedologi pekskärmsvante peremtorisk perifras perifrastisk perniciös perpendikulär pestilens petitaäskande petitionär petrifikat petrografi pigtjusare pinakotek pirig pjatt plankning plebiscit pleonasm pleurit plutoid pocker politess polsketakt polyandri polyglottbibel polyglottlexikon pomrare populärföreläsning portativ portierdisk portierloge portlakväxt postexistens postremissväxel preciositet principalstämma principrytteri privatim probabel probabilitet probera profanbyggnad profanering professorlig proformafaktura prokotta prononcera proportionssinne propylé proscenieöppning proskribera proskribering proskription protegera prusta prånglare präntstil prästagäll psittakos publicitetshungrig publikgunstling puddingform punschpatriotism pustel putto påfösare påhängsenhet påyrka pärkspel pärta päsk pöbelaktighet pöbelupplopp

Q

quislingregering

R

rabbinism rabbis rackklot raclettejärn radikalkur rafräschissör raglanskuren ragnaröksstämning rammsäkerhet ramponering rancune rankornament raptus rasselinstrument ravaillac ravinbotten reassuradör reassurans recettföreställning recipiering redobogenhet redoxprocess redubbla redubbling redutt regndiger reifiera reifikation rektifiera rektorat rekurrent reliktområde remisera remplacera remplacering reol reputerlig resolvera retronym reveny rigorism rigoristisk rilla romanesk romanett rosende rosoll rousseauanism rubatera ruderatväxt rulta råkbildning råkostare räddningskort räfsteting röste rövarromantik

S

sabadillättika sabelbenthet sackett saftspänning sagla sagoomspunnen sakerförklaring sakföra sakramentskad sakrilegium salamitaktik saldering saliggörelse salinisk samvetsömhet sandströare sandwichman sangvinism sanktifikation saponifikation saprofytisk saracensk sarafan sardingaffel sataniskhet satisfaktion saturnism sauvera schvungfullhet sekvester selotisk selotism senknut sensualistisk sentimentalisering sentimentalism sentimentalist servilism signeri signet simultanitet sinkabirum siratlig sitskate sjubb skalkas skandisk skaplynne skillra skranka skriptorium skränt skula skumögdhet skurrilitet skyldskap skvär skår skälmskhet slattrig sleke smartplåster smygkontorisera smygkontorisering snarfager somnambulisk somnolens soningsgärd sottis spermacetival språkvidrig spårtjuv stalp stenisk stillt stockfisk strangulera strimmel stritta subsumera suggestibel supponera supremati syffisans syllogism synops syrak sällspordhet sämska

T

tedeum teint telferbana telfertralla tellurisk tejst tempeldanserska tenacitet tendensdiktning tendenslottning termitsvetsning tesaurus tetanus tillhöftad tillständig tjabbig tokenskap tordera torero tornister transumt tredsk treven trollfilter tryga trymå tullnär tungus tunik

U

ubikvitet uddrim ullighet ultracentrifug umgängesvett uncialskrift underklassafari underslev undin undransvärd undseende undsättningsexpedition undsättningslån undsättningsmanskap undulation ungdomsflamma ungdomsglöd ungdomssvärmeri ungersven ungflicksaktig uniatisk unitarisk uppgummad urgera urskålad usuell urståndsatt

V

vadeanmälan vadeinlaga vadetalan vagantpoesi vagnbjörn vakarlina vakuol vanfrejd vanhävdad vankelmodighet vederdeloman vederlike vedernamn vederpart vekhjärtad veneration verbalism verbatim versifikatör verv vesen vigilia vigulant viktualier vindicera visibel visukal vivacitet vomitiv vrensk vrövel vålm vädjobana väkt välsk väskdängare

W

whiskygrogg wigwam wikiläcka

X

xantat xantofyll xerofyt xerografisk xylofonsolo xylografi xylografisk

Y

yawlriggad ympbastard ynglingasinne ynglingaår ynnestbevis yrkesgemenskap yrkesläroanstalt ystmjölk ytmorän yverboren yverborenhet

Z

zenital zeugma zigenarkapell zodiakalljus zoopaleontologi

Å

åberopbar åbyggnad åbäkighet ådergnejs åhåga åkarkamp åkerspöke ålla åminnelsehögtid ångackumulator ångerköpthet åpen årbräckt årtusendelång åtbördsspråk återljud åtkomsthandling åtra åtsida åtskillnadslös åvägabringa

Ä

ädelärg äfsing äggört ägrett äkthetskriterium älskarroll ändamålslöshet änskönt änterbila ärerörig äring ärkebiskopsdöme ärkenöt ärlighetskrav ärna ättartal ättartavla ättefader ättemoder ävlande

Ö

ödebygdsväg ödestragedi ödslighetskänsla ögonskenlig ömskinnad öppningshögtidlighet örnperspektiv överemotionell överhoppningsskydd överidealisera överidealisering överkontrollör överkultiverad överloppsenergi överterm övlig