Gräslig benämning växer fram ur glipor i asfalten

Text:

Det gäller att sticka upp i rätt sammanhang. Gräs heter ogräs om det förirrar sig till blomrabatten, fast det är precis lika mycket gräs som artfränderna ute i gräsmattan.

Också ogräset har en historia. I början av 1900-talet kallades i stort sett allt som inte var sått eller planterat av människan för ogräs. Många arter som kommit till våra breddgrader som kulturväxter har senare degraderats till ogräs. Kirskålen har rasat från uppskattad ört till ett ogräs. Det finns också utrotningshotade ogräs. I Jönköping har den sällsynta fågelarven upptäckts.

Den goda nyheten för växter som hamnat i ogräsfacket är att expertisen i dag inte stämplar någon art som enbart ogräs. Maskrosen som lyser i en glipa i asfalten blir då en av vårens vackraste blommor.