Gå i bräschen för snuskburken

Text: Anders Nilsson

Skarpt läge. Klart bakåt. Lede Fi. Repetera. VERKSTÄLL! I ett Sverige där de flesta män gjorde lumpen letade sig en hel del militära uttryck vidare in i den civila svenskan. I dag är den allmänna värnplikten skrotad. Påverkar det vårt språk?

– Rimligtvis kommer en del lumpendoftande glosor att bli daterade, konstaterar Armémuseums försteintendent Anna Maria Forssberg. Konkreta detaljer, som matkärlet snuskburken, riskerar att falla i glömska.

Men språket kryllar av krigiska ord, påminner hon, från den antika mytologins akilleshäl och framåt. Vissa nutida soldatglosor skulle kunna bevaras på samma sätt. Blir ålning medelst hasning och bondpermis lika tidlösa uttryck som avantgarde, strategi och gå i bräschen?

Framtiden får utvisa.