Forskare hittar koppling till stamning

Text:

Utdragna stavelser, upprepade ord eller många avbrott i talet är tecken på stamning. Och talrubbningen kan ha neurologisk grund, hävdar forskare vid Institutionen för tal- och hörselvetenskap, University of California.

De har studerat den vita hjärnsubstansen hos åtta vuxna stammare. Denna substans, som är en del av nervsystemet, kopplar ihop hjärnans olika språkcentrum. Och det är här man har sett en skillnad mellan stammare och icke-stammare.

Nu vill forskarna se om den vita substansen förändras i takt med att stammare får verkningsfull behandling.