flerbarnsskam

Flerbarnsskam är ett nytt ord i klimatdebatten.

Text:

Människans inverkan på klimatet är just nu en omdiskuterad fråga. Ofta kopplas beteenden som är förenade med stora utsläpp av växthusgaser med skam. Ett sådant exempel är flygskam. I Dagens Nyheter använder Hanne Kjöller ordet flerbarnsskam som ett retoriskt grepp. Hon skriver att den som verkligen vill vara miljövänlig inte bara kan se till flygresor: ”Gärna en brutalt hög flygskatt. Men bevare mig för klimatdebattörer som pekar med ett föraktfullt indignerat darrande finger mot flygresenärer samtidigt som de sätter ännu en unge till världen. Flygskam är bra. Flerbarnsskam är ännu bättre. Ur strikt klimatsynpunkt, alltså.”