Ett behändigt första fynd för året!

Text:

En röd sandsten, stor som en handflata, med en enda runa. Så litet var årets första runstensfynd. Fragmentet hittades under utgrävningar vid Eggeby gård på Järvafältet i västra Stockholm. Runan kan antingen läsas som m eller ʀ.

Stenmaterialet gör att runologen Magnus Källström tror att det kan röra sig om ett fragment från ett vikingatida gravmonument rest på en tidig kristen kyrkogård. Vid närliggande Spånga kyrka har flera liknande fragment hittats genom åren.