En nick gör känslorna synliga för andra

Text:

Det kan räcka med nick med huvudet för att dina känskor ska skina igenom. Därför går det till exempel att förstå någon i ett rum med hög ljudvolym och sänkt belysning.

Det konstaterade ett gäng kanadensiska forskare i psykologi, som intresserade sig för fenomenet efter en utekväll i Montreal. De spelade in sångares rörelser när de förmedlade olika känslor med sång eller tal. Man kunde se sångarnas huvuden, men ansiktsuttrycken var dolda och inget ljud hördes. Trots detta kunde försökspersoner mycket väl avgöra vilka olika positiva och negativa känslor som förmedlades.

Forskarna hoppas att resultatet bland annat ska vara till nytta vid utveckling av hörselhjälpmedel.