En gastkramning att vara leten

Vad betyder ordet leten? Och vad innebär det att bli dagleten efter ett möte med en gast?

Text: Lovisa Alvtörn, Institutet för språk och folkminnen

Bild: Saga Bergebo

Fråga: Vad betyder ordet leten? Jag har hittat i skrift att man kan bli leten av att möta en gast. Värst är det att möta en gast på dagen då blir man dagleten.
Inger

Svar: I våra dialektordsamlingar har jag hittat belägg på ordet leten främst från Blekinge men även från Småland. Jag har inte hittat ordet någon annanstans ifrån, så det verkar alltså ha varit regionalt begränsat.
Betydelserna skiftar lite men alla innebär att man känner sig hängig, ofta med illamående och ont i ­kroppen. Sjukdomskänslan kommer också plötsligt, ofta när man är ute i naturen. På vissa ­belägg står det bara mer neutralt ’sjuk’, ’hängig och illa­mående’, ­’infekterad’, ’nedstämd till ­lynnet’, men på många av beläggen ­framgår att det ansetts ha med trolldom och trolltyg att göra. Det kan stå exempelvis ’sjuk (av trolldom)’ eller ’som råkat ut för trolltyg’. På flera av be­läggen står ­betydelsen ’gastkramad’. Detta passar ju precis in på det du läst om att man kan bli leten av att möta en gast.
Det framgår också på ­be­läggen att det fanns speciella sätt att försöka bota den som blivit leten. Dessa hänger ihop med folktro och just att man verkar ha trott att det var en gast eller något annat väsen som förtrollat, förgjort eller förhäxat den sjuke. Ett exempel från Rödeby i Blekinge är att den som misstänktes ha blivit leten fick lägga sig på ett sofflock eller en kista. Därefter tändes en svavelsticka som hölls över den sjuke och fördes från huvud till fötter tre gånger. Släcktes stickan innan de tre varven var gjorda var det inte den sjukdomen. Brann stickan hade personen blivit leten och då gick det fort över efter den här proceduren.