Depression kan spåras på Facebook

Text:

Gråt, smärta, hatar, ensam … Den som läser inlägg på Facebook hamnar ibland i ett känslosvall. Psykologiforskare menar också att språket på sociala medier speglar skribenternas mentala hälsa. Om den som skriver ofta använder ord som tyder på sorg, ensamhet eller fientlighet, kan detta till exempel kopplas till depression.

Johannes Eichstaedt, University of Pennsylvania, har undersökt det språkliga innehållet i Facebook-inlägg som föregått patienters första dokumenterade depression. På så sätt kunde han identifiera deprimerade personer med ganska god precision i jämförelse med icke-deprimerade. Det var möjligt att förutsäga en depression så långt som tre månader före den första diagnosen.