Brev till Språkpolisen

Lufta ditt ohämmade missnöje på Språktidningen.se

Text:

Förkortningen på skylten pastorsex (man kan tro att den finns i Knutby) i stället för den riktiga förkort­ningen pastorsexp för pastorsexpedition.

Emma

Hur kan det vara okej att säga eller skriva att den ena tävlanden förnedrar den som förlorar? Kan vi då även säga att det är rätt att förödmjuka, mobba eller kränka någon?

Freddie

Jag vill anmäla det allt vanligare användandet av du i stället för man som obestämt pronomen. Det låter bara dumt och ibland känner jag mig anklagad.

Rasmus

Jag tycker att det blivit allt vanligare att repliker inleds med ähhh eller öhhh. Det kan ibland bli ett väldigt störande bräkande med öhhh i varje mening.

Bengt

På sportsidorna ser man i dag närmast regelmässigt att någon slår ett nytt rekord. Frasen sätta ett nytt rekord verkar vara på retur. Slår man alltså ett nytt rekord samtidigt som man slår det gamla rekordet?

Håkan