Brev till språkpolisen

Text:

Det engelska ordet silicon översätts nästan alltid till silikon på svenska. Rätt ord är kisel!

Lasse

I en skridskoguide ges goda råd om långfärdsskridskoåkning. Bland annat varnas man för att ge sig ut själv på isen. Det är givetvis hundraprocentigt säkert! Om man själv inte ger sig ut kan man aldrig ramla i vattnet. Eller menade man kanske att det är olämpligt att åka ensam?

Britt

I en artikel om en översvämmad å i närheten av Lund skrev en tidning att ”den var fylld till bredden”. Ja, det är klart att den var. Alla vattendrag är alltid fyllda till bredden, men vid vårflod och högvatten kan de vara fyllda till brädden!

Gunnar

”Det flyktingavtal med Australien som Donald Trumps stab tidigare kommunicerade skulle fullföljas ser plötsligt osäkert ut.” Så uttrycker sig den dagstidning som anser sig lite bättre än andra. Kommunicerade? Vad är det för fel på meddelade?

Björn

Vad kan man vänta sig i en tid då gymnasister kallar sig studenter och säger sig gå på ett gymnasie?

Mjukhammar