Bekanta röster lättast att förstå

Text:

En bekant röst har alltid övertaget när det gäller förståelse. Och detta förändras inte ens om rösten manipuleras.

I en stökig miljö går det ofta bättre att höra vad en närstående person säger än om någon annan talar. För att undersöka detta fenomen närmare, vände sig forskare i psykologi till elva par.

Deltagarna spelades in när de läste ett antal meningar. Samma meningar lästes också in av personer som de inte kände. Därefter testades deltagarnas hörförståelse.

Inte oväntat hade paren lättare att förstå varandras röster.

Sedan testade forskarna också att förvränga de välbekanta stämmorna, genom att variera tonhöjd och resonans. Men trots att paren inte längre kunde identifiera vem som talade, kunde de ändå förstå sin partner bäst.