”Behovet av att sticka ut ökar”

Katharina Leibring om namntrender.

Text:

Bild: Pernilla Sjöholm

Det gäller att vara unik. Så verkar dagens föräldrar tänka när de namnger sina barn. Detta kan bero på en ökad individualitet i samhället i stort, men kan också ha med digitaliseringen att göra.

– Eftersom vi oftare ser namnen i skrift ökar behovet av att sticka ut, säger Katharina Leibring, namnforskare vid Institutet för språk och folkminnen.

När samhället blivit mer skriftspråkligt är det inte enbart de ovanliga namnen som gör någon individuell. Det är också stavningen av annars relativt vanliga namn. 

– Samtidigt som namnfloran har växt har också antalet stavningsvarianter gjort det. Det är en tydlig trend att föräldrar vill ge sina barn mer unika namn i dag än för tjugo år sedan, säger Katharina Leibring. 

En annan samhällstrend som kan antas ligga bakom namnvalen är den ökade internationaliseringen. Detta har varit tydligt i statistiken under flera år och Katharina Leibring spår att denna tendens kommer att vara synlig även framöver.

– Vi ser fler namn från olika kulturer; namn som fungerar bra i olika språk. Den trenden kommer förmodligen att bli allt vanligare. 

Engelskans starka ställning internationellt sett visar sig genom att namn som ursprungligen är exempelvis bibliska, importeras till svenskan via engelskan. 

– Ett namn som Noah har vi fått in via engelskan. Den svenska varianten vore Noak men antagligen får man associationer till Bellmans sång om Gubben Noak med den stavningen, medan Noah känns modernare.