Bäst som är på väg att falla ur bruk

Är det någon skillnad mellan uttrycken bäst som och just som?

Text: Ola Karlsson, Språkrådet

Bild: Saga Bergebo

Fråga: Finns det någon skillnad mellan uttrycken bäst som och just som i meningar som ”Just/Bäst som han städat klart kom gästerna”. Och är bäst som möjligen lite på utgång?

Fredrik

Svar: Svensk ordbok anger under bäst betydelsen ’i samma ögonblick som något äger rum, någon tänker göra något eller dylikt’, med exemplet ”bäst som de höll på att städa kom ­gästerna”. Det är alltså samma betydelse som ordet just i den användningen har.
Och ja, konstruktionen med bäst är betydligt ovanligare än med just, och den ordföljd som ges i exemplet, med ett in­ledande bäst, är i sig ovanligare. Vanligare är ordföljden ”Gästerna kom när han som bäst höll på att städa” (eller ”Just som han höll på att städa kom gästerna”). Man kan nog säga att bäst som i ditt exempel är lite ålderdomlig som konstruktion, eller att den åtminstone är på väg att falla ur bruk.