Bara en gud får heta Allah

Text:

Allah är inte ett lämpligt förnamn på en pojke. Det fastslår Skatteverket, och säger därför nej till ett föräldrapar i Malmö som ville ge sin nyfödda son namnet Allah. Enligt myndigheten är Allah olämpligt, eftersom det har en tydlig religiös innebörd. Därför kan namnet både väcka anstöt och leda till obehag för bäraren. Dessutom är Allah känt som ett gudsbegrepp och inte som ett personnamn.