Aktuella nyord: spöklärare, filtreringsläger, snubbeltrådsstyrka, prompt

Vi tittar närmare på fyra nyord i svenskan.

Text:

Bild: Istockphoto

spöklärare

Spöklärare höjer betyg i smyg.

I debatten om glädjebetyg och mygel har det på vissa friskolor visat sig att spöklärare gått in och ändrat underkända betyg till godkända. Det rör sig om lärare eller andra som har liten eller ingen undervisning på skolan men som ändå sätter betyg som är högre än vad elevernas verkliga lärare anser vara motiverat. Högre betyg gynnar i sin tur skolan ekonomiskt. Aftonbladet berättar om hur det gått till på en gymnasieskola: ”Rader av överstrukna F-betyg. Betyg som ändrats på bara några dagar eller veckor, bakom ryggen på lärarna. Och ’spöklärare’ som får sätta betyg – trots att de knappt syns till på skolan.”

filtreringsläger

Filtreringsläger används av Ryssland på ockuperad mark i Ukraina.

I Ukraina har ryska ockupationsstyrkor upprättat filtreringsläger. Syftet är att kunna identifiera ukrainare som anses utgöra ett hot mot Ryssland. Ett annat syfte är att beröva ukrainare deras nationella identitet. Det finns rapporter från lägren om bland annat tvångsförflyttningar, övergrepp, våldtäkter och försvinnanden. Sveriges Television rapporterar att ukrainare tvingas genomgå hårda förhör och förnedrande behandling: ”Ryssland har upprättat ett tjugotal så kallade filtreringsläger på ockuperad mark i Ukraina där flyende ukrainare får sina fingeravtryck tagna och sina mobiler genomsökta i jakt på nationalistiska sympatier.”

snubbeltrådsstyrka

En snubbeltrådsstyrka ska avskräcka en angripare.

En snubbeltrådsstyrka kan kanske inte stoppa en fullskalig invasion under längre tid. Men den kan avskräcka och bromsa en framryckning tillräckligt länge för att förstärkningar ska anlända. Dagens Nyheter uppger att Nato nu planerar för ökad beredskap längs medlemsländernas gränser mot Ryssland: ”I Sveriges närområde finns Natos östligaste medlemmar Polen, Estland, Lettland och Litauen. I de fyra länderna finns i dag ’snubbeltrådsstyrkor’ från andra Natoallierade. Styrkorna består av bataljoner med 1 000 militärer vardera.”

prompt

En prompt är en instruktion till en AI.

Det senaste året har artificiell intelligens, AI, blivit ett hjälpmedel för alltfler. Olika typer av program kan till exempel skriva texter, göra illustrationer och komponera musik. Användaren ger instruktioner i form av en prompt som berättar vad programmet ska utföra. Dagens Nyheter skriver att det är viktigt att vara konkret i instruktionerna: ”Kärnan i allt är att förse AI med rätt information. Kvaliteten på de svar du får beror i hög grad på hur du formulerar din prompt. Därför är det bra att tänka på att vara så tydlig och specifik som möjligt, så att chattroboten förstår kontexten.” Denna typ av programmering kallas ibland promptning. Som verb används prompta.