3 Trumpord

Donald Trump är en president som skapar rubriker. Men hans politik ger också upphov till nya ord.

Text:

1) Alternativa fakta Alternativa fakta har det tidigare talats om i svenskan som något positivt. Då har det handlat om information som kompletterat bilden av ett skeende. När Donald Trumps stab presenterar alternativa fakta har det vid flera tillfällen rört sig om osanna påståenden. Alternativa fakta har närmast blivit synonymt med något som inte är korrekt. I Jönköpings-Posten skildras utvecklingen så här: ”Dagens debatt om alternativa fakta handlar i grunden om detta. Den som kontrollerar ordet, kontrollerar vår bild av verkligheten.”

2) Calexit Storbritanniens utträde ur EU, brexit, är snart ett faktum. I Kalifornien finns en rörelse som argumenterar för calexit, ett kaliforniskt utträde ur USA. Göteborgs-Posten rapporterar att kampanjen är en protest mot Donald Trump: ”I Kalifornien arbetar nu organisationen Yes California för att den demokratdominerade delstaten om två år ska folkomrösta om Calexit, alltså utträde ur USA.”

3) Gerillatwittrare Donald Trump införde ett förbud för flera myndigheter att twittra. Det rörde sig bland annat om nationalparker som informerade om klimatförändringar. När dessa stoppades dök det upp gerillatwittrare, som började sprida inlägg som raderats. Fenomenet skildras i Dagens Nyheter: ”Statstjänstemän blir gerillatwittrare.”