Random

Random är ett engelskt lån som har fått udda betydelse på svenska.

Adjektivet random har blivit vanligare i svenskan, speciellt bland ungdomar. På engelska betyder det ’slumpartad; enstaka’. På svenska har det fått andra, lite skiftande innebörder. Dels kan det betyda ’godtycklig, vem som helst’, dels ’udda, oväntat’, som i följande citat ur Norr­bottens-Kuriren: ”Vi ville toppa det förra skämtet. Dessutom ville vi göra något helt ’random’, säger den 18-årige killen till Kuriren.” 

Publicerad i nummer: 
2/2012