Pressmeddelande: Det utskällda niandet kan vara på väg tillbaka

Text:

Hierarkiskt och nedlåtande. Det är några vanliga associationer till ni-tilltal i svenskan. Ändå verkar det som att niandet är på väg tillbaka. Det är framför allt unga i olika serviceyrken som niar äldre kunder.

En undersökning bland Språktidningens läsare och följare i sociala medier visar att fyra av fem numera blir niade. Oftast händer det på restauranger, kaféer och hotell samt i butiker. Men det är bara en av tio som gillar det. Bland yngre är attityderna mer positiva. De ser i större utsträckning ni som neutralt eller artigt.

Ni var traditionellt ett tilltal uppifrån och ner. För många var ni ett ord som återspeglade klasskillnader och hierarkier. Unga som niar i dag känner ofta inte till att vissa tycker att ni är nedlåtande. Därför kan ett ni som är avsett som en artighetsgest uppfattas som nedlåtande, säger Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen.

För yngre generationer är inte ni lika belastat. Samtidigt är det många som betonar vikten av vett och etikett i samhället. Det kan vara en förklaring till att det främst är unga som niar.

Många unga har också inspirerats av artighetstilltal i andra språk. En av åtta vill gärna se en ni-reform där tilltalet används ungefär på samma sätt som tyskans Sie, franskans vous och spanskans usted.

– Än så länge är det nog för många som har negativa associationer till ni för att det ska kunna få ett brett genomslag. Men jag blir inte överraskad om vi får en ni-reform om en generation eller två. Vi kommer inte att överge du till förmån för ni. Däremot tror jag att ni kan etablera sig som ett vänligt tilltal som används i servicesammanhang och till främmande personer, säger Anders Svensson.

I Språktidningen 5/2021 berättar vi om den historiska dragkampen mellan du och ni samt om förutsättningarna för en ni-reform.

Du kan lyssna på en inläsning av artikeln och ett poddavsnitt om niandet i svenskan på Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Acast, Soundcloud och Youtube.

Kontaktperson:
Anders Svensson
chefredaktör
0768-68 58 24
anders@spraktidningen.se

Några resultat ur Språktidningens undersökning:

Vilket ord beskriver bäst hur du upplever att bli tilltalad med ni?
Föråldrat 33,8 %, opersonligt 16,6 %, artigt 12,6 %, nedlåtande 12,3 %, hierarkiskt 11,4 %, snobbigt 5,7 %, tjänstvilligt 3,8 %, neutralt 2,3 %, trevligt 1 %, modernt 0,6 %

Hur reagerar du på att bli niad?
Mycket negativt 36,9 %, ganska negativt 33,9 %, varken positivt eller negativt 20,5 %, ganska positivt 5,1 %, mycket positivt 3,6 %

Upplever du att ni-tilltal har blivit vanligare de senaste åren?
Ja, mycket vanligare 21,1 %, ja, något vanligare 45,8 %, oförändrat 24,2 %, nej, något ovanligare 5,5 %, nej, mycket ovanligare 3,3 %

Undersökningen besvarades av drygt 3 700 läsare och följare i sociala medier. Resultatet är inte representativt för befolkningen som helhet.