Vilket språk gör mest ont?

Text:

Olika språk har förstås olika ord för känslor. Men medför detta att även upplevelsen av känslorna blir olika, beroende på språket vi talar? Om vi slår i en tå eller blir stuckna av ett bi, blir smärtan annorlunda om den uttrycks på till exempel engelska eller spanska? Amerikanska forskare i psykologi och neurovetenskap har undersökt hur språk och kultur hänger ihop med smärtupplevelser.

Till deras studie värvades 80 – modiga – tvåspråkiga latinamerikaner. Dessa deltog i skilda experiment på antigen engelska eller spanska. I bägge testgrupperna fick deltagarna känna av en dos smärtsam hetta mot insidan av underarmen. Den enda påtagliga skillnaden mellan grupperna var språket, medan dosen hetta var densamma.

Deltagarna fick ranka sin smärtupplevelse, och deras fysiologiska reaktion, som svettningar i handflatan och hjärtfrekvens, mättes.

Efter varje testtillfälle fick de dessutom fylla i ett formulär om hur ofta de använde spanska respektive engelska – och hur starkt de relaterade till antingen den spanska eller den engelska kulturen. Alla deltagare menade att de kände sig hemma i bägge kulturerna, men de hade ändå ett starkare band till den ena av dem.

”Det intressanta var att deltagarna rankade sin smärtupplevelse högre – och att de fick större fysiologisk reaktion – när de talade det språk som låg närmast deras kulturella identitet”, säger Morgan Gianola, doktorand i psykologi, som organiserade studien tillsammans med sina handledare vid University of Miami.

Det finns många studier som visar på att känslor är starkare om de uttrycks på ens modersmål – det språk som ligger närmast. I den här artikeln i Språktidningen vittnar till exempel svenska sångare om att texten känns ”naknare och mer utlämnande” om den sjungs på modersmålet än om den sjungs på engelska. Bluessångaren Rolf Wikström har sammanfattat denna tanke: ”Det är lätt att säga ’I love you baby’, men säger du ’jag älskar dig’ blir det allvar med en gång.”

Maria

Foto: Istockphoto

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration