”Vi måste lära barn att ljuda”

Text:

Neurovetenskap har mycket att bidra med i skolan. Det anser Julia Uddén, hjärnforskare med inriktning på språk vid Stockholms universitet och medförfattare till nyutkomna boken Den läsande hjärnan.

Inte minst kan neurovetenskap hjälpa till att besvara frågan om vilken strategi som är bäst för att lära barn att läsa. Antingen kan man fokusera på att barnen ska känna igen hela ord, så kallade ordbilder, eller på att de ska ljuda orden bokstav för bokstav.

Hjärnforskningen har visat att dessa strategier motsvaras av två separata vägar mellan syncentrum, som ligger långt bak i hjärnan, och hjärnans kognitiva funktioner, som ligger längre fram.

– Det finns en myt om att man ska lära barn att läsa genom att koppla hela ord till innebörden, men om man tränar på det sättet blir barnen sämre på att läsa i det långa loppet. Vi måste i stället lära dem att läsa genom att ljuda. Det är en kunskap som bör spridas, säger hon.

Varför är det så?

– När man ska knäcka läskoden måste man först utnyttja egenskapen att bokstäverna motsvarar godtyckliga språkljud. Det handlar om att höra dessa, och att uttala dem själv, så att hjärnans motoriska koder aktiveras.