Skolverket vill att elever ska läsa fler språk

Text:

Redan i sexan ska svenska elever kunna börja läsa andra språk än engelska. Dessutom bör en nationell språkstrategi utvecklas och ett nationellt språkcentrum inrättas.

Bakom det förslaget står Skolverket. Syftet är att få fler att studera främmande språk och att elever ska få kunskaper i minst två språk utöver modersmålet. För att nå dit vill myndigheten dessutom minska möjligheterna att välja bort moderna språk. Det ska få fler att läsa exempelvis franska, tyska och spanska.