Alla barns språk gynnas av vuxensnack

Text:

Barn som ofta samtalar med vuxna stärker sitt språk, och det gäller oavsett föräldrarnas inkomst och utbildning.

Två områden i hjärnan – Wernickes och Brocas centrum – är avgörande för vår språkförståelse och språkproduktion. Forskare i audionomi och logopedi vid Harvard university, USA, har studerat språkutvecklingen hos 40 barn, 4 till 6 år gamla. Barnen kommer från skilda socioekonomiska förhållanden.

Genom hjärnavbildning har forskarna sett att de barn som regelbundet talar med vuxna får en stabilare koppling mellan Wernickes och Brocas centrum. Tidigare forskning har fastslagit samband mellan barns bakgrund och deras språkutveckling, men det verkar inte gälla i detta fall.