Skolsvenska blir kvar i Finland

Text:

Det blir inget första steg mot att avskaffa den obligatoriska svenskundervisningen i finländska skolor – den så kallade skolsvenskan. De två sista kommunerna som övervägde att delta i försöket att göra svenskan frivillig, Nyslott och Rovaniemi, har båda hoppat av. Skälet var att det inte var tillräckligt många finskspråkiga elever som hellre ville läsa ryska i stället för svenska. Initiativet till försöket kom från Sannfinländarna. Partiets mål var att på sikt ta bort obligatorisk undervisning i svenska för elever som har finska som modersmål. Nu ser det alltså ut som att skolsvenskan blir kvar.