Eh, här kommer ett substantiv

Text:

Vi tvekar och pausar mer före ett substantiv än före ett verb. Skälet är att substantiv kräver mer planering. Det är en skillnad som forskare i lingvistik hittat i allt från engelska och nederländska till nluu, ett språk som talas i Sydafrika, och texistepec, som talas i Mexiko.

Substantiv används i regel för att presentera ny information. Annars ersätts de ofta av pronomen eller kan uteslutas. När den nya informationen ska presenteras måste vi tänka lite mer. Därför är pauserna före substantiv längre, och fylls ofta ut med tvekljud som eeeh. Verb skapar inte samma bekymmer – de används för det mesta på samma sätt, oavsett om de dyker upp för första gången i ett samtal eller om de har förekommit tidigare.