Svenska elever har dålig koll på semikolon

Text:

Bakom undersökningen står Sara Jensholm. I en uppsats vid ämneslärarprogrammet på Göteborgs universitet har hon genom enkäter till 63 gymnasieelever studerat hur de brukar skiljetecken. Hon har också ställt frågor om elevernas attityder till olika skiljetecken.

Citattecken och bindestreck är de skiljetecken som de brukar mest. Det är dessutom dessa skiljeteckens användning som eleverna har bäst koll på. Apostrof, tankstreck, kolon och semikolon är de inte lika säkra på. Dessa skiljetecken är även mer sällsynta när eleverna skriver.

Enligt Sara Jensholm är det många elever som saknar nödvändiga kunskaper om skiljetecken. Det visar sig genom att de ofta använder skiljetecken på ett sätt som står i strid med det bruk som de betraktar korrekt.

Sex av tio elever anger rätt namn på semikolon. Ungefär hälften av eleverna använder aldrig semikolon. Vanligast är skiljetecknet när eleverna skriver texter i skolan eller när de skriver smilisar.

Många elever känner inte till skillnaden mellan kolon och semikolon. Den vanligaste missuppfattningen är att semikolon kan användas vid uppräkningar som denna:

Den lilla rullväskan innehöll allt det hon behövde; gosedjur, tandborste och pyjamas.

Hela 39 elever uppger att detta bruk är korrekt. Sara Jensholm skriver att en av eleverna sökte upp henne just för att diskutera semikolon. Hon förklarade att semikolon inte var rätt val vid uppräkningen. Eleven svarade att det inte spelade någon roll om användningen var korrekt eller inte. Semikolon var snyggare än kolon i det aktuella fallet. Därför ansåg eleven att semikolon av estetiska skäl var det enda tänkbara valet.

Här kan du ladda ned Sara Jensholms uppsats.

Anders

Illustration: Istockphoto