Stockholm breder ut sig

Som bilburen på väg mot Sveriges huvudstad gäller det att använda sin gps med urskillning. Det finns gott om dubbelgångare på kartan.

Text: Johan Joelsson

Efter att ha passerat Backaryd i Blekinge, svänger vi norrut mot Eringsboda vid gränsen till Småland. Bebyggelsen avtar, skogarna tätnar. Men plötsligt, en blå skylt med texten ”Stockholm”. Några pampiga landmärken syns inte till, bara ett par rödmålade stugor och en busshållplats.

Den blekingska landsbygdsmotsvarigheten till vår kungliga huvudstad är långt ifrån det enda exemplet på fenomenet med storstadsklingande ortnamn på landsbygden. Enligt Lantmäteriets tjänst ”Kartsök och ortnamn” finns ortnamnen Stockholm, Göteborg och Malmö representerade på totalt 38 platser i Sverige.

Annette Torensjö, chef för Namnarkivet i Uppsala, förklarar att de urbant klingande ortnamnen kan delas in i två kategorier. Dels rör det sig om så kallade uppkallelsenamn, exempelvis när någon döpt sitt torp efter den svenska huvudstaden. Den andra kategorin består av ortnamn som har samma etymologi, ursprungshistoria, som sin ”storebror”. Malmö betyder till exempel ’sandig eller grusig hög eller ö’.

I Europa är det vanligt att städer som bär samma namn får en bestämning som beskriver dess geografiska läge, exempelvis tyska Frankfurt am Main och brittiska Stratford-upon-Avon (Frankfurt vid floden Main respektive Stratford vid floden Avon). Någon liknande förtydligande namnkonstruktion förekommer inte i Sverige.

Trots detta tonar Annette Torensjö ner förväxlingsriskerna. Hon berättar om ortnamnet Fridhem, som finns på cirka 1 000 platser i Sverige och som potentiellt hade kunnat vara en källa till en hel del missförstånd.

– Om jag pratar med en kompis i Gävle och säger att jag varit i Fridhem, så är det uppenbart att jag varit i stadsdelen Fridhem här i Gävle. Om jag menar något annat Fridhem så får jag förtydliga var jag varit, exempelvis Fridhem på Gotland, säger hon.

På samma sätt förutsätter de flesta att det är den svenska huvudstaden som avses om någon berättar att vederbörande varit i Stockholm. Förutom kanske de boende i Backarydstrakten då.

Enligt Annette Torensjö är det heller inte stor risk att dubbelgångarorterna leder till att storstadsbesökare från avlägsna länder hamnar helgalet under sin Sverigeresa.

– Om man inte gör någon research alls så finns det naturligtvis en pytteliten risk att man kommer till ett annat ställe. Men då kan man lika gärna hamna i USA, där det finns en mängd uppkallelsenamn efter svenska städer.

Johan Joelsson är frilansjournalist.

Stockholm

Det finns flera teorier om historien bakom namnet Stockholm. Förledet stock antas härröra från de försvarsanordningar, pålspärrar, i form av trästockar förankrade i sjöbotten som fanns i sundet mellan Mälaren och Saltsjön. Efterledet holm kan avse den ö som i dag heter Stadsholmen, men kallas Gamla stan, och som under flera århundraden i huvudsak utgjorde staden Stockholm. En annan teori är att stock på gammalsvenska har betydelsen ’en samling av’. Stockholm skulle därför kunna betyda ’en samling holmar’.