Fredsring

En fredsring fungerar som ett symboliskt skydd mot angrepp.

Text:

Fredsringen har blivit ett sätt att visa solidaritet med en utsatt grupp. Under manifestationen tar deltagarna varandras händer och formar en ring runt exempelvis en byggnad. Svenska Dagbladet berättar om en sådan manifestation i Stockholm: ”Hundratals människor bildade en fredsring runt synagogan i Stockholm på fredagseftermiddagen. Manifestationen var ett initiativ för att motverka extremism och antisemitism.”