Blinda gestikulerar på sitt modersmål

Text:

Våra gester hör tätt samman med vårt språk. Vi lär oss inte heller att gestikulera främst genom att iaktta andra; gesterna kommer i stället samtidigt som vi lär oss språket.

Språkvetaren Marianne Gullberg har visat att man kan ”bryta” på ett främmande språk, trots att grammatik och uttal är perfekta. Brytningen ligger då i gesterna, som inte är i samklang med talet.

Nu har amerikanska forskare i psykologi noterat att också personer som är blinda sedan födseln gestikulerar ”på sitt modersmål”. Detta borde alltså innebära att gesterna är starkt sammankopplade med det specifika språksystemet, inte något som lärs in separat.

Läs mer om Marianne Gullbergs forskning i Språktidningen 3/15.