För mycket beröm kan göra illa

Text:

Du valde rätt! Skönt att höra när man har kämpat med en svår uppgift, eller hur? Men det kan bli för mycket av det goda. Om responsen blir för omfattande, kan den snarare stjälpa än hjälpa.

Alva Appelgren är forskare i neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hon har studerat hur återkoppling och motivation påverkar mellanstadieelever och deras arbete.

– Ett viktigt resultat var att för mycket respons ledde till att eleverna fick svårare att koncentrera sig, säger Alva Appelgren. Särskilt sådan respons som gavs under arbetets gång.

Det var dessutom en överraskning att elevernas inställning till intelligens påverkade hur mycket de ansträngde sig: de elever som såg intelligens som något de kunde påverka utförde fler uppgifter än de som såg intelligens som någonting medfött och statiskt.

– Vuxna testpersoner som fick höra ”du är smart” – vilket betonar ett personlighetsdrag – blev också mer stressade, osäkra och omotiverade än de som fick höra ”du valde rätt” – något som knyter an till utveckling framåt.