Lika åsikt, lika språk

Text:

Tycker du som jag? Då är det sannolikt att vi också omedvetet börjar tala på samma sätt. ¶ När vi talar med någon anpassar vi alltid vårt språk efter samtalspartnern. Det har forskare sett många bevis på. Men i en ny studie visade det sig att anpassningen blir ännu större ifall den vi talar med också delar vår åsikt. ¶ Deltagarna i studien skulle beskriva vad som hände på olika bilder, efter att först ha hört ett antal ställningstaganden. Om testpersonerna höll med de talare som de lyssnat på, följde också deras beskrivning av bilden i större utsträckning samma meningsbyggnad som talarna hade använt. ¶ Om deltagarna inte höll med, däremot, var de mindre benägna att anpassa sig efter hur talarna hade uttryckt sig.