Bloggar påverkar författares status

Text:

I dag lär vi inte bara känna författare via deras böcker, de är också högst närvarande på internet. Detta påverkar hela vår syn på litteratur.

Ugo Ruiz, forskare i franska, har följt tre bloggar av tre etablerade franska författare: François Bon, Éric Chevillard och Chloé Delaume.

På bloggarna står författarna i direktkontakt med sina läsare och publicerar sig i realtid, vilket är den stora skillnaden jämfört med det traditionella författarskapet. Detta förändrar författarens status, eftersom en viktig del av författarrollen just är det tidsmässiga avståndet, som drastiskt förkortas på internet. Författaren och dennes arbete är inte längre ouppnåeliga.

På detta vis går en del av litteraturens kraft förlorad på internet, konstaterar Ugo Ruiz. Men detta hämtas till en del upp genom att nätet erbjuder ett kreativt rum, som kännetecknas av experimenterande och mångfald. Nätet kan också vara en väg till nya läsare.

Kända svenska författarbloggar