Smilisar ersätter gester på nätet

Text:

De som talar ett annat språk än sitt modersmål förlitar sig inte bara mer på gester och ansiktsuttryck. Framför datorn använder de också fler smilisar. Detta visar en studie under ledning av Cecilia Aragon, forskare i datavetenskap vid University of Washington.

Till grund för studien ligger nästan en halv miljon meddelanden som skickats mellan amerikanska och franska astrofysiker. Konversationen förs på engelska, ett språk som de franska astrofysikerna har mycket goda kunskaper i. I vissa situationer blir det ändå uppenbart att engelska är deras andra språk.

För att fylla ut kompetensluckor använder fransmännen därför smilisar. Dessa små leende symboler är betydligt vanligare i deras meddelanden än i amerikanernas. När de franska astrofysikerna chattar med varandra på sitt modersmål, däremot, dyker smilisarnas ansikten upp mer sällan.