Osäkra mätare av säkra lösen

Text:

”Välj ett lösenord!” Så lyder ofta uppmaningen när man vill ta del av en tjänst på nätet. Samtidigt som man följer uppmaningen, mäts lösenordets styrka: rött indikerar ett ”svagt” lösenord, grönt anger det som ”starkt”. Men nu ifrågasätter forskare i datavetenskap dessa mätares tillförlitlighet. De testade en stor mängd lösenord genom en lång rad nättjänster, som gjorde mycket varierande bedömningar av orden. Vissa gick mest på längden, och sådant som Lösenord1234 bedömdes som ”starkt”. Detta fick forskarna att tvivla på styrkemätarna.