Islänningarna har öppnat grinden

Text:

Fler lånord kommer in i den moderna isländskan, och många av de ord som lånas in anpassas inte till isländskans grammatik och uttal. Detta är någonting nytt i ett språk som tidigare haft stenhård bevakning gentemot utomspråkliga influenser. Att grinden mot andra språk nu har börjat öppnas, beror bland annat på att ”grindvakterna” har förlorat sin makt och på att islänningarna reser mer utomlands.

De lånord som inte har anpassats till standardisländskan förekommer främst på nätet, men de smyger sig också in i de etablerade medierna. Det konstaterar språkvetaren Håkan Jansson i en avhandling vid Göteborgs universitet. Länge fungerade medierna som ett slags grindvakt för isländsk purism. Ett nära samarbete med språkvården förde med sig att de få lånord som användes också anpassades till isländskan. Men i dag är lånord – främst från engelskan – som sluppit förbi grindvakterna ett utbrett fenomen. Håkan Jansson nämner bland annat issjú, konsept och plott, från issue, concept och plot.