Nätskrivande avslöjar hälsa

Text:

Jag vill inte lämna sängen. Det känns som om jag har gråtit i flera veckor. Desperata Twitterinlägg som dessa kan hjälpa oss att få en samlad bild av den psykiska folkhälsan.

Vissa skribenter nämner medvetet sina psykiska diagnoser på Twitter. Andra uttrycker sig på ett sätt som antyder depression, posttraumatisk stress eller annan psykisk störning.

Nu har amerikanska forskare i datavetenskap låtit datorer tröska igenom en stor mängd inlägg, med ordval och språkliga mönster som ledtrådar. Insamlingen har resulterat i information om när och var psykiska åkommor uppträder, till exempel i samband med krig eller naturkatastrofer. Metoden kan bli ett bra komplement när vårdpersonal och institutioner ska fördela sina resurser.