Uppror mot tvångssvenska

Text:

Under många år har debatten om den så kallade tvångssvenskan rasat i Finland. Begreppet myntades av motståndare till den obligatoriska svenskundervisningen för finskspråkiga elever. Dess vara eller icke vara har debatterats i omgångar sedan 1950-talet, men denna gång gäller debatten också ordet tvångssvenska i sig.

Det statliga mediebolaget Yle använder ordet, samtidigt som det säger sig sträva efter ett objektivt och neutralt språk. Det är denna motsägelsefulla hållning som nu kritiseras.

I läroplanen står det bara ruotsi, ’svenska’, om undervisningen, men i Yles rapportering handlar det ofta om pakkoruotsi, ’tvångssvenska’. Bolaget talar inte om andra obligatoriska ämnen i samma värderande termer; man säger exempelvis inte tvångsmatematik. Detta har bland annat uppmärksammats av Yle-medarbetaren Mattias Fagerholm.

Han har i sin blogg efterlyst alternativ till pakkoruotsi. Han fick bland annat förslagen ruotsi, ’svenska’ – alltså detsamma som står i läroplanen – och kouluroutsi, ’skolsvenska’. Yle har lovat en översyn av vilket eller vilka ord som ska användas.