Rösten står modell

Text:

– Rösten är en väldigt komplex företeelse. Forskarna vill kunna förenkla modellen av rösten utan att röstljuden påverkas, säger Sten Ternström, professor i musikakustik vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

I projektet deltar röst- och beräkningsexperter på europeiskauniversitet med kraftfulla datorer. KTH, som koordinerar projektet, använder sin superdator, Lindgren, för de avancerade beräkningar som krävs och som skulle ta enormt lång tid med vanliga datorer.

Röstmodellen ska bli styrbar över internet. Forskare ska kunna mata in data och få tillbaka en visualisering på nätet.

– Vår färdiga modell kommer att likna en marionettdocka. Forskaren kan rycka i en eller flera trådar och se vad som händer.

KTH har länge arbetat med talsyntes. Det finns redan modeller av delar av rösten, som stämbanden och det så kallade ansatsröret.