Utbildning för teckenspråkstolk

Text:

Stockholms universitet blir i höst först med ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Den treåriga utbildningen är inriktad på tolkning mellan svenskt tecken­språk och talad svenska. Den som tar examen har möjlighet att bli auktoriserad som teckenspråkstolk.