Allt fler unika namn

Text:

Allt fler barn får förnamn som ingen annan bär. Var tolfte svensk flicka och var fjortonde pojke skickades under 2012 ut i världen med ett helt unikt namn eller en unik stavning.

– I dag ser vi våra barn som unika och att ge dem unika namn kan ses som ett sätt att satsa på dem. Det är som att skapa ett varumärke – och när man bygger en identitet börjar man med namnet, säger Katha­rina Leibring, forsknings­arkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Att flickor i större utsträckning än pojkar får unika förnamn är ingen nyhet. Så har det varit ända sedan slutet av 1800-talet när namngivningen började att luckras upp.

– Det finns en större beredvillighet att laborera och pynta mer med flickors namn. Det kan ha att göra med traditio­nella könsroller. Man har tyckt att det varit viktigare att pojkar burit namn som funnits i släkten.

Samtidigt som trenden med unika namn blir starkare från år till år, är respekten för traditionen stor hos många föräldrar. Bland de populäraste namnen är förändringarna små – och i listans topp återfinns precis som 2011 William och Alice.

Kändisnamn fortsätter att vara en inspirationskälla för många föräldrar. En av 2012 års raketer var Lykke, där många förmodligen sneglat på artisten Lykke Li.

Däremot gick Estelle i motsatt riktning. Kronprinsess­parets dotter blev ingen trendsättare, utan namnet minskade i popularitet.

– Det kan vara så att somliga tycker att det vore dålig fantasi att ta det namnet just nu, säger Katharina Leibring.

Namntoppen 2012

1) Alice 2) Elsa 3) Julia

1) William 2) Oscar 3) Lucas