3 frågor

Text:

Vad var det som lockade?

– Det finns två saker som jag tycker är riktigt roliga: språk och ledarskap. Tidigare har jag växlat mellan uppgifterna. Nu får jag chansen att förena dem. Det ska bli mycket spännande.

Hur tänker du hantera den konflikt som funnits mellan Språkrådet och generaldirektören Ingrid Johansson Lind (se Språktidningen 4/12)?

– Jag har funderat mycket på detta men inte satt mig in exakt i det som varit. Det är viktigt att tänka på att det nu är historia, att vi ser framåt och att det blir en ny grupp med en ny ledare. Jag har lång erfarenhet av att vara chef och har hanterat många knepiga situationer. Det gör att jag har tillgång till ett brett register, även om jag naturligtvis inte kan allt. Det första jag tänker ta reda på är hur läget är nu; var står vi och vart vill vi gå?

Vilken är Språkrådets viktigaste uppgift?

– I grunden handlar det om en demokratisyn. Tillgången till språket är en del av det som gör en människa till människa, och det är en del i det demokratiska samhället. Språkrådet är en organisation som kan värna olika människors rätt att få existera i samhället med sitt språk.