Mer text i tv

Text:

De textade programmen i tv ökar i antal. Under 2011 textades 10 689 programtimmar i Sveriges Televisions kanaler, vilket motsvarar 59 procent av de totala sändningarna.