Fett typsnitt gör siffror till diagram

Text:

Fat fonts är namnet på typsnitt som är siffror och diagram i ett. Bakom uppfinningen står kanadensiska forskare vid universitetet i Calgary. Ju högre siffra, desto mer trycksvärta används. På så sätt underlättas läsningen. ¶ Syftet med Fat fonts är att siffror ska kunna utläsas som diagram och därmed underlätta presentationen av numeriska värden. För varje stigande nummer används proportionellt mer trycksvärta för att symbolisera det ökade värdet. Siffran 8 innehåller exempelvis åtta gånger så mycket trycksvärta som siffran 1, medan siffran 2 bara innehåller dubbelt så mycket trycksvärta. Det gör att siffran 8 även visuellt är åtta gånger större än siffran 1.