3 färska teknikfenomen

Text:

  1. köttvärlden. När männi­skor av kött och blod möts öga mot öga sker detta i kött­världen eller köttrymden. Begreppet har lånats in från engelskan där meatspace, ’köttrymden’, och cyberspace, ’cyberrymden’, är varandras motsatser.
  2. nomofobi. Den som känner ångesten komma krypande varje gång mobiltelefonens täckning sviker lider sannolikt av nomofobi, ’rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt’. Ordet är bildat till engelskans no-mobile-phone phobia.
  3. paddagogik. Pekdatorn, som i folkmun ofta kallas padda, har gett upphov till nya inlärningsmetoder. Denna speciella pedagogik kan kallas paddagogik.