Plånbok

Text: Bo Bergman

I plånboken förvarar man ju sedlar, mynt, bankkort med mera; den är ett slags fodral. Men varifrån kommer plånet, och varför kallas det här fodralet bok? Förr i världen var en plånbok en liten anteckningsbok med inhäftade skrivplån (blad eller skivor), där det skrivna lätt kunde utplånas. Man kunde också byta ut bladen. I den här lilla fickboken började man sedan förvara brev, papper och sedlar. Liknande betydelseutveckling har det danska ordet för ’plånbok’, tegnebog. Det var ursprungligen en liten bok där man skrev in notiser och förde räkenskaper; tegne betyder här ’uppteckna, notera’. Någon gång på 1700-talet började tegnebog användas i betydelsen ’fodral som man förvarar sedlar i’. Vid ungefär samma tid tycks plånbok ha fått sin nuvarande betydelse. I äldre svenska användes också ord som brevbok, fickbok och sedelbok.

På 1800-talet började det franska lånordet portfölj bli på modet för pengafodralet. Det kan man utläsa av följande citat från 1843: ”En ung vacker karl genom­ögnade sin perlbesådda portfölj (det modernaste namnet på plånbok).”