Mindre info i snabbsnackade stavelser

Text:

Spanjorer är kända för sin svada. Men det betyder inte att de hinner få mer sagt än personer som talar andra språk. Lingvisten François Pellegrino vid universitetet i Lyon har mätt talhastigheter för sju olika språk – och kommit fram till att språk som spanska och japanska generellt talas med ett högt antal stavelser per sekund. Engelska och kinesiska är långsammare, men dessa språk fyller å sin sida varje enskild stavelse med nästan dubbelt så mycket information som spanskan. Studien visar att alla de undersökta språken i stort sett förmedlar samma mängd information på samma tid – oavsett talhastighet.