Dubbelt hjärnjobb att läsa arabiska

Text:

Att läsa på arabiska fordrar mer samarbete mellan hjärnhalvorna än läsning på andra språk. Det menar hjärnforskaren Raphiq Ibrahim.

Lite förenklat kan man säga att höger hjärnhalva styr vår känsla för form och helheter, medan vänster sida ansvarar för vår verbala förmåga.

– När vi läser aktiveras båda hjärnhalvorna, men hur arbetet delas upp beror på skriftspråkets utformning, säger Raphiq Ibrahim.

Han och hans kolleger vid universitetet i Haifa, Israel, har studerat talare av arabiska, engelska och hebreiska. De tre grupperna fick genomföra läsövningar på sitt modersmål, medan hjärnaktiviteten mättes. Höger och vänster hjärnhalva arbetar i stort sett var för sig vid läsning av engelska och hebreiska. Men när de arabisktalande läste kunde man iaktta ett större samarbete mellan hjärnhalvorna.

– Höger sida kan inte hantera den grafiska strukturen hos skriven arabiska på egen hand, utan kräver hjälp ifrån vänster sida, menar Raphiq Ibrahim.