Chefen mejlar om saker du har glömt

Text:

Den amerikan som skriver great, ’fantastiskt’, i ett jobbmejl skriver antagligen till sin chef. Vid korrespondens nedåt i hierarkin används många you, ’du’, och forgot, ’glömde’.

Eric Gilbert, lektor vid Geor­gia institute of technology, USA, har analyserat e-postmeddelanden som skickats mellan anställda på företaget Enron. Han redogör för 200 ord och fraser, och hävdar att dessa med ”mycket stor säkerhet” avslöjar avsändarens ställning i arbetsplatshierarkin.