Bot för otydliga journaler

Text:

Patientjournaler vimlar av miss­tänkta och sannolika åkommor. Det är nödvändigt för läkaren att kunna uttrycka sig så. Men otydlig­heterna kan sätta krokben internt. De hindrar sjukvårdspersonal från att skaffa sig en överblick, och på så sätt kunna gå vidare till rätt be­handling. Nu är ett tekniskt verktyg på gång, som snabbt ska kunna ställa samman information ur patient­journalen.

Sumithra Velupillai är forskare vid Institutionen för data- och system­vetenskap, Stockholms universitet. Hon beskriver hur tekniska sök­verktyg skulle kunna hjälpa personalen att hämta ut korrekta bedömningar ur journalerna. En tanke är att systemet ska tillåta sökningar av typen alla med diabetes i ett preliminärt stadium, vilket kan vara användbart för såväl forskare som sjukvårdspersonal.

– Det är många misstänkt, troligt och långa uttryck med negationer, säger Sumithra Velupillai, som hoppas kunna börja bygga språkverktyget inom en nära framtid.