Tvärsäkerhet gör vinköparen trygg

Text:

En vinkritikers främsta verktyg är språket snarare än näsan. Det hävdar Charlotte Hommerberg, Institutionen för språk och litteratur vid Linnéuni­versitetet. Hon har forskat om den amerikanske vinkritikern Robert Parkers språk.

”Jag skiter väl i om ditt släktträd sträcker sig tillbaka till 1700-talet och om du har mer pengar än vad jag kan föreställa mig. Om det här vinet är skräp kommer jag att tala om det.” Så uttrycker sig Robert Parker, en av världens mest inflytelserika vinkritiker. Trots att han saknar erkänd utbildning i vinkunskap, tar både Jacques Chirac och Bill Clinton djupt intryck av Robert Parkers vinrekommendationer. Och han har en hängiven skara fans.
Men varför följer så många hans råd? Charlotte Hommerberg konstaterar att det är det vardagliga språket och den auktoritära tonen som ger trygghet åt den som varken litar på vinproducenterna eller på sin egen smak.